Kerstsymbolen

De drukke dagen met allemaal zelfgemaakte kerststukken ligt weer achter ons. Een reden om eens stil te staan bij de symbolen die bij Kerstmis horen. Dit feest heeft een religieuze grondslag. We gedenken de geboorte van Christus. Veel dingen die we in huis halen om dit feest compleet te maken hebben een betekenis. De kerstboom is een van de weinige bomen die ook in de winter bladeren draagt. Een teken van eeuwigdurenude hoop, licht en leven. De kerstkrans is rond van vorm: deze heeft geen begin en geen einde. Een symbool van de eeuwigheid. Kaarsen vertegenwoordigen het licht. De kerstster symboliseert de ster die de Drie Wijzen volgden om bij de pasgeboren Christus te komen. Ook kerstklokjes hebben een religieuze betekenis. Het kerstklokje staat voor sturing. Herders gebruikten bellen om hun kudde bijeen te houden en te verzamelen. De cadeautjes die we elkaar geven staan voor de giften die de Drie Wijzen aan Christus gaven. Kerst heeft te maken met twee specifieke kleuren: rood en groen. Het rood staat voor het bloed dat Christus liet stromen gedurende zijn leven voor de mensheid, het groen staat voor de eeuwige hoop en het nieuwe leven.